Funksjon Navn Telefon E-post
Styreleder Martin Jr. Freiberger   930 95 110    ryggeilturnstyreleder@yahoo.com
Nestleder Tone Cecilie Lie  975 46 171 tone.lie@eurosko.no
Kasserer   Atle Nyhuus    980 12 299 ryggeilturnkasserer@nyhuus.org
Sekretær Anne Røhne  957 00 284 ostrang@online.no  
Styremedlem   Alf Haugen  930 37 130 al-haug2@online.no 
Styremedlem Ingunn K. Johansen   922 33 848 ingunn.kildahljohansen@svedbergs.no  
       
Varamedlem Grete Lauritzen  951 74 701  

Sponsorer

Sparebank1


Braathe Gruppen AS


Fokus trening