Turn

Turn:

Turn er inndelt i firegrupper; turn 6 til 7, turn 8 til 9, turn 10+ og konkuranseparti. Hvert av partiene har sin hovedtrener. Treningstider for apparatturn er onsdager og fredager.

Treningene foregår i Ryggehallen, Halmstad.

Tirsdag:

  • Turn konkurransepartiet kl. 16:30 - 19:00

Onsdag:

  • Turn 6 til 7 kl. 16:30 - 17:30

  • Turn 8 til 9 kl. 17:30 - 18:30

  • Turn 10+ kl. 18:30 - 20:30

Fredag

  • Turn konkurransepartiet kl. 16:30 – 19.30

Sponsorer

Sparebank1


Braathe Gruppen AS


Fokus trening