Vi avholder vårt årsmøte på Rygge Idrettshus torsdag 18. mars 2021 hvis mulig etter gjeldende smittevernsrestriksjoner. Alternativt avholder vi møtet på Skype med styrets leder og sekretær lokalisert på Idrettshuset. Dagsorden etter vedtektene med gjennomgang av styrets og de enkelte gruppenes årsberetninger, årsregnskaper samt valg. Innsendte forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet, og sakspapirene vil bli gjort kjent 1 uke før.

Alternativt nettmøte vil bli kommunisert senest to dager før møtet.


Uansett må vi be om påmelding innen mandag 15 mars, hvis antallet overstiger det antall vi pr samme dato har anledning til å ha i salen, må vi gjennomføre årsmøtet på Skype.

For styret Hans Jørn Rønningen, styreleder

Sponsorer

Sparebank1


Braathe Gruppen AS


Fokus trening