Grunnet ytterligere innstramming av smitteverns restriksjonene, samt vårt ønske om å kunne avvikle et mest mulig normalt årsmøte på Idrettshuset, har styret besluttet å utsette årsmøtet. Nytt tidspunkt blir torsdag 17.juni kl. 18.00.

Årsberetning med reviderte regnskaper pr 31/12 2020 vil bli gjort tilgjengelig før påske.

Sittende styre fortsetter i sine funksjoner frem til nyvalg på årsmøtet.

Sponsorer

Sparebank1


Braathe Gruppen AS


Fokus trening