Vi har barn i alderen null til syv år fordelt på tre ulike partier som har ulik form på sine aktiviteter.

Det første partiet som starter sine aktiviteter kl 1730 kaller vi «Barn og foreldre». Her er barna i alderen null til tre år. På dette partiet tar foreldrene aktivt del i barnas aktiviteter. Dette skaper veldig gode barn-foreldreøyeblikk kombinert med idrett i sentrum. Her legger vi opp til lek med baller, ringer og enkle hinder- og balanseløyper. Vi setter frem trampoline, ringer og AirTrack oppblåsbar løpematte som ungene kan benytte seg av.

Det andre partiet starter kl. 1830 og består av barn i alderen fire til fem og vi kaller det «Barn med foreldre». Her er foreldre med og ser etter barnet i leken. Her lager vi større og vanskeligere hinderløyper og barnet får utfoldet seg både fysisk og psykisk. Her er det også lek med baller og ringer. Vi benytter oss av trampoline og AirTrack oppblåsbar løpematte.

Det tredje partiet har samme treningstider som det andre partiet og består av barn fra fem til syv år. I denne alderen introduserer vi de til forskjellige idrettsgrener. Her legger vi opp til mer vekt på koordinasjon og bevegelse. Denne gruppen starter med felles samling med oppvarming.

I tillegg til idrett har vi karneval i februar der både barn og foreldre oppfordres til å kle seg ut. Denne dagen hadde vi kjøpt inn boller og juice til barna.

I mai har vi sommeravslutning med grilling ute og aktivitet med natursti med premier til alle barna.

Rett før jul har vi juleavslutning der barna kler seg ut som nissebarn og får besøk av nissen som har med noe godt. Vi serverer boller, pepperkaker og juice og har også innlagt julesang der alle deltar.

Vi er p.t. seks trenere / aktivitetsledere, fordelt på de tre partiene, og det fungerer veldig godt.

Vi i Barneidretten i Rygge IL ønsker foreldre og barn hjertlig velkommen til oss. Det er mulig å delta tre ganger før dere betaler kontigenten.

Følg oss på Facebook.

Hovedkontakt Barneidrett

Alf Haugen
Tlf: 93037130
E-post: turn@ryggeil.no

Bli medlem

På gunn av stor etterspørsel og begrenset plass i hallen ber vi om at dere som ønsker å melde dere på barneidretten om å møte opp i hallen til treningstid. 

Foreldre/ foresatte be som å registrere seg og sine barn som medlem i Rygge IL.

Registrer deg som medlem