Rygge IL Turn tilbyr troppsturn og Gymnastikkhjul fra 6 år til 10+. Vi har ca 250 medlemmer og kan tilby trygg trening med topp kvalifiserte trenere. Vi har de siste årene investert i topp moderne utstyr - noe som gjør innlæringsprosessen både lettere og tryggere.

Turn

  • De siste årene har vi innen turn fokusert på "troppsgymnastikk" og er nå i ferd med å få frem mange gode utøvere.
  • Treningen er inndelt i følgende partier: 6-7 år / 8-9 år / 10+ samt konkurranseparti.
  • All trening foregpår i Ryggehallen / Påmelding kun ved fremmøte

Gymnastikkhjul

  • I gymhjul har vi lange tradisjoner og i mange år har vi hatt mange av landets beste utøvere.
  • Gymnastikkhjul er delt inn i følgende partier; Rekrutt / videregående og konkurranseparti
  • All trening foregår i Ryggehallen / Påmelding kun ved fremmøte
  • For treningstider - se egen fane

Se treningstider.

Hovedkontakt turn
Anne Lene Solgaard Haug, turn@ryggeil.no

Følg oss på Facebook.

Medlemskap/ påmelding

På gunn av stor etterspørsel og begrenset plass i hallen ber vi om at dere som ønsker å melde dere på barneidretten om å møte opp i hallen til treningstid. 

Foreldre/ foresatte be som å registrere seg og sine barn som medlem i Rygge IL.

Registrer deg som medlem