I Rygge IL må man betale medlemsavgift og treningsavgift. Gruppene har ulike påmeldingssystemer på dette, men felles er medlemsavgiften på 250,- kr pr kalenderår. 

For å melde deg på en gruppe/aktivitet ber vi deg ta direkte kontakt gruppen det gjelder.