I Rygge IL må man betale medlemsavgjift og treningsavgift. Gruppene har ulike påmeldingssystemer på dette, men felles er medlemsavgiften på 250,- kr pr kalenderår. 

For å melde deg på en gruppe/ aktivitet ber vi deg ta direkte kontakt gruppen det gjelder.