Fotografier innsendt av Johs Sjølie.

I historien Idrett i Rygge gjennom 50 år (1932 - 1982) side 77 kan vi lese følgende:

 "Etter nesten 2 1/2 års byggearbeider kunne endelig klubbhuset - som fikk navnet Rygge Idrettshus- innvies den 17. november 1977. Det var da nedlagt ca. 7000 dugnadstimer. I alt hadde 220 personer deltatt i dugnad, men antall timer var høyst forskjellig. Helt i særklasse stod lagets og byggekomiteens formann Johs Sjølie, og han ble da også på innvielsesdagen hedret med en gave - en skinntrukket lenestol. Ved innvielsen møtte det en rekke representanter fra det offentlige og idretten. Formannen nevnte i sin innvielsestale spesielt den gode hjelp man hadde fått fra firmaet Totalprosjekt og byggeleder Arne Nesteby. To dager senere ble det arrangert fest for de dugnadsarbeiderne som hadde ydet dugnadsinnsats ut over gjennomsnittet."