Igjen er det utført dugnadsinnsats i skogsstien/Ryggejoggen, nå mellom 4-5 km.