Pga nasjonale coronarestriksjoner kan vi dessverre ikke starte opp med trening på våre breddetropper og barneidrett i uke 2 som tidligere annonsert. (Gjelder alle som trener turn på onsdager og barneidrett på mandager) Vi tar en ny vurdering etter 14 jan. Følg med på facebook og vår hjemmeside for info om oppstart.
Hilsen
Styret i Rygge il turn