Årsmøte ble holdt på Rygge klubbhus torsdag 17. mars 2022. Se vedlegg for Ryggeposten 2021.