Se vedlagt invitasjon for mer informasjon. 

Det vil samme dag være mulighet til å prøve og bestille turndrakter og defileringsdrakter