Onsdag i uke 41 og 42 vil vi sitte i hallen med prøving og bestilling av drakter.
For gymhjul er det mulig å prøve og bestille på tirsdag. Etter dette vil bestillingen sendes inn og neste mulighet for bestilling av drakt blir til våren.

Bestilte drakter utleveres så snart vi får de levert.