Månedens profil for september: Lars-Erik Arnesen

Se hva sportslig leder, Torstein Garseg har å si i sin nominasjon. 

Da er det på tide at vi fremhever en representant fra den del av klubben som ikke er spiller lenger, men som bidrar sterkt for å skape rammene for god aktivitet.
Med sin innsatsvilje bidrar Lars-Erik til at vårt hovedmål, «samfunnsoppdraget», står sterkt samtidig med målet om fotballutvikling.
I dag er det en kjensgjerning at viljen og ønsket i befolkningen om å gjøre en forskjell gjennom frivillig innsats for felleskapet for å fremme gode holdninger, skape trygghet og gode oppvekstsvilkår for barn og unge er fallende. Men jeg og klubben er fryktelig glad for at slike personer fremdeles finnes og Lars-Erik er et meget godt eksempel på dette.
Lars-Erik bidrar mye til å skape et utviklingsmiljø som samtidig sørger for at absolutt «alle skal med». Han er en sterk bidragsyter til å sørge for orden og struktur innenfor det området vi eksisterer for, nemlig kjerneaktiviteten fotball. Med sin effektive fremferd og hans krav om at ord skal gjennomføres i handling så skjer "ting".
Lars-Erik er en ordensmann som i samarbeid med alle involverte virker som oversynsmann for materiellbehov, anleggs-oppsynsmann, lagleder for G13 og omsorgsperson der, media og promoteringsansvarlig, keepertrener, styremedlem og mer. Jeg er takknemlig for at det finnes slike selvdrevne mennesker i klubben. Noen har evnen til bare «å ta tak i» og gjøre noe med ting. 
Du er en svært viktig ressurs i klubben Lars-Erik. Men din aktive involvering, din åpenhet for meningsutveksling, ditt bidrag med egne meninger og din idemyldring så er du med på å bære oss til videre utvikling.
Du er en ressurs som klubben må verdsette og ta vare på. Vi er helt avhengige av ildsjeler som deg.

Takk skal du ha så langt!

Månedens profil denne gangen får et gavekort fra @ryggestorsenter

Torstein Garseg
Sportslig leder

#månedensprofil #fellesskap #fairplay #engasjement #kamerstskap #brydeg #frivillighet
@pahoyda @mossavis @moss_kommune @sparebank1ostlandet @ryggestorsenter @norgesfotballforbund @nff_ostfold