Gymnastikkhjul:
5. november - Gymrullen
22. november - Klubbmesterskap

Konkurranseparti - Tropp:
28. - 30. oktober - Treningssamling i Ryggehallen
18. - 20. november - Buskerudtrampetten

Vi inviterer til felles juleavslutning 14. desember