GODT NYTT ÅR TIL ALLE VENNER AV RYGGE IL FOTBALL

Samtidig benytter sportslig leder anledningen til å komme med sine betraktninger.
En begivenhetsrik sesong er over. Da passer det med et tilbakeblikk, refleksjoner og tanker om fremtid. Heldigvis ble det en normal sesong uten koronarestriksjoner og med full aktivitet for alle lag.
A-laget i 5.div beholdt plassen i divisjonen. Det er svært viktig med tanke på rekruttering og fotballutvikling for ungdommene våre. I neste sesong har klubben valgt å satse på en ny trenerkonstellasjon som også medfører endringer i spillergruppen. Seniorfotballen går et spennende år i møte og vi legger til rette for enda mer utvikling av fotballferdighet.

Vi har over lang tid, i mange år, arbeidet hardt for å få frem bærekraftige årganger i barnelag og ungdomslag. Hardt, iherdig og tålmodig arbeid med trenerutvikling, mengden skolerte trenere, kvalitet i treningshverdagen, samarbeidsavtaler blant annet med Vang SIL og Larkollen IL og S08, rekrutteringsarbeid og promotering er hovedårsaken til at vi per i dag har oppnådd dette.
Men vi skal enda lenger.
Vi har per i dag lag i alle klasser fra 5år til senior blant gutter og det gjør oss i stand til å få til gode spillerutviklingstiltak og en god treningshverdag for spillerne.
På de siste fem årene har vi i mengde spillere vokst fra ca190 til ca280. Antall trenere er i neste sesong 45 i tallet. Oppsiktsvekkende nok for mange så «vokste» vi selv i koronatiden mens flertallet av klubber i Østfold og Norge ellers opplevde nedgang. Jeg er ikke overrasket.
Jentefotball i klubben har vært et savn i mange år, men nå har vi et J13 samt at et J9 er i ferd med å tre frem.
Vi kan ikke lenger betraktes som en «liten» klubb.

At arbeidet har ført til mer utvikling av fotballferdighet er deltakelsen av ryggespillere i sone-lag et tegn på. Vi har både trenerressurser og spillere med i sonetrening og kamper. Vi har også enkeltspillere som gjennom spill hos oss oppnår et ferdighetsnivå som tilsier at de får prøve seg på en enda større arena i trening og kamphverdag sin. Vi skal ikke stoppe dem. Vi er en utviklingsklubb der vi jobber for og ønsker at enkeltspillere skal få muligheten til å ta nye steg ferdighetsmessig å få følge sine drømmer.

Gledelig er det også at ungdommen ønsker å utforske nye roller i fotballen. I tillegg til mange andre så har tre gutter på 16 år gjennomført trenerkurs i forbindelse med Tine fotballskole i august. Disse skal inn i trenerteamene for barnelag om de ønsker. En er allerede trener i årskull 10 år.

Jeg er også stolt av at vi per i dag har seks dommere i klubben som dømmer på nivå Post Nord-liga, Amedia-liga og krets. Det er det få andre som kan vise til. Vi har i tillegg gitt lokale ungdommer en forsmak på en dommertilværelse gjennom å arrangere klubbdommerkurs der hele 9 gjennomførte.

Jeg er ansvarlig for det sportslige i klubben og har et langsiktig mål og drivkraft som handler om læring. Læring både når det gjelder sunne holdninger og fotballferdighet. Det viktigste for meg er at det skal jobbes kontinuerlig og målrettet med søkelys på holdninger og mestringsmål og ikke resultatmål i årsklassene våre. Arbeidet vil over tid vise seg som fotballresultater på ungdoms og seniornivå. Men også vise seg i en ungdomsgjeng med gode holdninger i vårt nærmiljø. Det viktigste premisset for læring er «læreren», altså treneren. Mye energi og ressurser brukes derfor på utvikling på trenernivå. Les vår Sportsplan for 2023, som ligger ute her på hjemmesiden.

Jeg ønsker til slutt å si tusen takk til alle de frivillige med verv i Rygge. Uten frivilligheten stopper virksomheten.

Felleskap, Engasjement og Fair-play

Torstein Garseg