Vi ønsker gamle og nye turenere velkommen til nye treninger. 

Det blir oppstart for breddepartiene onsdag 4. januar 

6-7 år (barn født 2017-2016) kl. 17.00 - 18.00

8-9 år (barn født 2015-2014) kl. 18.00 - 19.00

10+ (barn født 2013 eller senere) kl. 19.00

Da vi opplevde fulle partier i høst, er det viktig at de som ønsker å fortsette, eller starte opp, møter til trening og registrering nå ved oppstart.