Dagsorden etter vedtektene med gjennomgang av styrets og de enkelte gruppenes årsberetninger, årsregnskaper samt valg.

Innsendte forslag til saker skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet, og sakspapirene vil bli gjort kjent 1 uke før.

For styret i Rygge IL Hans Jørn Rønningen, styreleder